Spis podręczników w  roku szkolnym   2017-2018

 

szkoła podstawowa:   kl.1      kl.2      kl.3    kl.4    kl.5     kl.6      kl. 7

 

gimnazjum                kl. II     kl. III

 


 

 

 

 

Zakończenie Roku Szkolnego – ważne informacje

 1. Dni 16, 21 i 22 czerwca 2017 r. są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów szkoły.

 2. 23 czerwca 2017 r. godz. 9.00 – uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

 3. Plan dowozów w tym dniu zgodnie ze zwykłym planem.

 4. Na zakończenie roku szkolnego serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców, szczególnie jednak tych, których dzieci otrzymają w tym dniu świadectwa z wyróżnieniem.

 5. 23 czerwca o godz. 11.00 dla uczniów, ich rodziców oraz pracowników szkoły w kościele parafialnym w Żytowiecku odprawiona zostanie Msza Św.

Na Mszę Św. będą mogli samodzielnie pójść dojeżdżający uczniowie, którzy przedstawią pisemną prośbę od rodziców (wzór prośby do pobrania ze strony szkoły lub nizej ) lub zostaną odebrani przez nich ze szkoły po zakończeniu Roku Szkolnego.

6.      Odwozy:

  1. o godz. 11.00 dla uczniów nieuczestniczących we Mszy Św.

  2. o godz. 12.00 (sprzed szkoły) dla uczniów uczestniczących we Mszy Św.

 prośba rodziców

 


W dniu 10 maja 2017 r. odbędą się informacyjne zebranie z rodzicami.

     Porządek zebrań z rodzicami ustalony przez zarząd RR:

16.00 – zebrania klasowe – kl. I i IV SP oraz I gimn.

17.00 – zebrania klasowe – kl. II i V SP oraz II gimn.

18.00 – zebrania klasowe – kl. III i VI SP oraz III gimn.

 


 

Organizacja dowozów w dniach Rekolekcji Wielkopostnych -2017

 

       


 

 

1.   KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ  SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM w Żytowiecku

z dnia 22 lutego 2017 r.  w sprawie przyjmowania do klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018

2.     TERMINARZ  REKRUTACJI      na  rok szkolny 2017-2018

3.      WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ  na  rok szkolny 2017-2018

4.     ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KL. I SZKOŁY PODSTAWOWEJ   na  rok szkolny 2017-2018

 

 

 

 


W dniu 16 lutego 2017 r. odbędą się informacyjne (półroczne) zebrania z rodzicami.
Porządek zebrań z rodzicami ustalony przez zarząd RR:
16.00 – zebrania klasowe – kl. I i IV SP oraz I gimn.
17.00 – zebrania klasowe – kl. II i V SP oraz II gimn.
18.00 – zebrania klasowe – kl. III i VI SP oraz III gimn.

 

 

\

 Porządek zebrań z rodzicami-30 listopada 2016 r.

16.00 – zebrania klasowe – kl. I i IV SP oraz I gimn.
17.00 – zebrania klasowe – kl. II i V SP oraz II gimn.
18.00 – zebrania klasowe – kl. III i VI SP oraz III gimn.


 

 

Dzień 31 października 2016r. (poniedziałek)

 jest dniem dodatkowo wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

     W szkole zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którzy w tym dniu nie mogą pozostać w domu.

Dojazd do szkoły we własnym zakresie.

 

 


 

Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS

 

 

Druk -zgłoszenie  roszczenia z ubezpieczenia

 

 


 

 

Porządek zebrań z rodzicami-15 września 2016 r.

16.00 –zebrania klasowe klas I i IV Szkoły Podstawowej oraz I Gimnazjum

17.00 –zebranie ogólne klas II i V Szkoły Podstawowej oraz II Gimnazjum

18.00 – zebrania klasowe klas III i VI Szkoły Podstawowej oraz III Gimnazjum.

19.00 – zebranie ogólne przedstawicieli klas w sali nr 10.

 


 

Organizacja zajęć świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2016/2017

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 


Rozkład jazdy autobusów w  roku szkolnego 2016/2017

rozkład


Rozkład jazdy autobusów w dniu inauguracji roku szkolnego 2016/2017

 


 

Wyprawka szkolna 2016-2017

 1. Informacja w sprawie Rządowego Programu pomocy uczniom w 2016 r.

 2.  Wniosek  o  przyznanie  . dofinansowania zakupu podręczników

 3. Zarządzenie  BURMISTRZA

 

 

 


Spis podręczników w  roku szkolnym   2016-2017

 

szkoła podstawowa:   kl.1      kl.2      kl.3    kl.4    kl.5     kl.6

 

gimnazjum            kl. I    kl. II     kl. III

 

 


 

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016

 1. KOMUNIKAT DYREKTORA   ZSSPiG w Żytowiecku   z dnia 27 lutego 2015 r.    w sprawie przyjmowania do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum   na rok szkolny 2015/2016

 

 1. Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego do klas pierwszych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Zespołu Szkół w Żytowiecku

 2. TERMINARZ REKRUTACJI DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

 3. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO GIMNAZJUM  na  ROK SZKOLNY 2015/2016

 4. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ     NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 5. ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KL. I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 


 

 

 

Przedmiotowy System  Oceniania

 


 

Jak zalogować się do elektronicznego dziennika