Przedmiotowy System Oceniania 

 1. Język  polski

 2. J. niemiecki i   j.  angielski

 3. Matematyka

 4. Fizyka

 5. Historia   MW

 6. Historia   KB

 7. WOS

 8. Chemia

 9. Biologia

 10. Informatyka  MW

 11. Informatyka  SH

 12. Religia MK

 13. Religia  IR

 14. Technika SP

 15. Wychowanie komunikacyjne

 16. Edukacja wczesnoszkolna

 17. Wychowanie fizyczne  ŁK

 18. Wychowanie fizyczne  KŻ  TB

 19. Zajęcia artystyczne

 20. Zajęcia krawieckie

 21. Muzyka_gim

 22. Muzyka_SP