Wykaz nauczycieli pracujących w szkole  w roku szkolnym 2016/2017

 

1.   mgr Kędzierski Mariusz

dyrektor, chemia

2.   mgr Bartz Tomasz wychowanie fizyczne
3.   mgr Blandzi Krzysztof język polski
4.   mgr  Blandzi Magdalena język niemiecki
5.   mgr Duda-Małysiak Karolina edukacja wczesnoszkolna
6.   mgr  Dziubałka Natasza nauczyciel biblioteki
7.   mgr   GodziewskaLidia fizyka
 8.  mgr Górska Barbara matematyka
9.   mgr Grzelczak Bożena logopeda
10.  mgr Grześkowiak Hanna język niemiecki
11.  mgr Haremza Sylwia informatyka
12. mgr Kędzierska Aneta pedagog
13. mgr Kędzierska Rosława biologia
14.  mgr Kubeczka Łukasz wychowanie fizyczne
15.  mgr Kwiatkowska Marta religia
16.  mgr  Łuczak Ewa edukacja  wczesnoszkolna
17.  mgr Małek Małgorzata edukacja wczesnoszkolna
18.  mgr Piasecka Anna matematyka
19.   mgr  Piskorska Małgorzata edukacja wczesnoszkolna, plastyka
20   mgr Przewoźna Zofia muzyka, technika, z. artystyczne
21.  mgr  Przybylska Dorota edukacja  wczesnoszkolna
22   mgr Laura Pazdaj język angielski
23.  mgr  Włodarczyk Magdalena historia, WOS, informatyka
24.  mgr Wróblewska Lidia język polski
25.  mgr Żurczak Grażyna geografia
26.  mgr  Żurczak Krzysztof wychowanie fizyczne
27.  mgr Iwona Ratajczak religia