Wykaz   wychowawców klas w roku szkolnym 2016/2017

 

Klasa

Imię i nazwisko wychowawcy

Liczba uczniów w klasie

I a

p. Dorota Przybylska

7

II a

p. Ewa Łuczak

22

II b

p. Karolina Duda-Małysiak

16

III a

p. Małgorzata Piskorska

13

III b

p. Małgorzata Małek 

18

IV

p. Hanna Grześkowiak

26

V

p. Magdalena Włodarczyk 

22

VI

p. Lidia Wróblewska

20

I

p. Krzysztof Blandzi

28

II

p. Magdalena Blandzi

26

III

P. Łukasz Kubeczka

 

19