Rada Rodziców 2015/2016

 

przewodnicząca.................p. Agnieszka  Karpińska

wiceprzewodnicząca.........p. Joanna Jesiak

skarbnik.........................p. Agata Chuda 

sekretarz.......................p. Dominika Karlińska

członek......................p. Martyna Dudkiewicz