Nauczyciele               pracownicy administracyjno-obsługowi

   

 

Wykaz nauczycieli pracujących w szkole  w roku szkolnym 2013/2014

 

1.   mgr Kędzierski Mariusz

dyrektor, chemia

2.    mgr Górska Barbara

wicedyrektor ,matematyka

3.   mgr Bartz Tomasz wychowanie fizyczne
4.   mgr Blandzi Krzysztof język polski
5.   mgr  Blandzi Magdalena język niemiecki
6.   mgr Duda-Małysiak Karolina edukacja wczesnoszkolna
7.   mgr  Dziubałka Natasza nauczyciel biblioteki
8.  mgr   Lidia Godziewska fizyka
9.   mgr Grzelczak Bożena logopeda
10.  mgr Grześkowiak Hanna język niemiecki
11.  mgr Haremza Sylwia matematyka, informatyka
12. mgr Kędzierska Aneta pedagog
13. mgr Kędzierska Rosława biologia
14.  mgr Kubeczka Łukasz wychowanie fizyczne
15.  mgr Kwiatkowska Marta religia
16.  mgr  Łuczak Ewa edukacja  wczesnoszkolna
17.  mgr Małek Małgorzata edukacja wczesnoszkolna
18.  mgr Piasecka Anna matematyka
19.   mgr  Piskorska Małgorzata historia, plastyka,
20   mgr Przewoźna Zofia muzyka, technika
21.  mgr  Przybylska Dorota edukacja  wczesnoszkolna
22   mgr Anna Czajka-Kaczmarek język angielski-urlop
23.  mgr  Włodarczyk Magdalena historia, WOS, informatyka
24.  mgr Wróblewska Lidia język polski
25.  mgr Żurczak Grażyna geografia
26.  mgr  Żurczak Krzysztof wychowanie fizyczne
27.  mgr Iwona Ratajczak religia
 
 

 

 

 

Pracownicy administracyjno-obsługowi

Aldona Skotowska...................sekretarz szkoły

Stanisława Budzyń................. pracownik obsługowy

Ewa Perz.................................... pracownik obsługowy

Aleksandra Kędziora.............. pracownik obsługowy

Szymon  Błaszkowski.............konserwator, palacz

 

powrót